Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

khoa cung tong hop

Khoa cúng Trân triêu ( tiêp theo )

Thiêt dĩ hạnh phùng cốc đán,quảng thuyết hương duyên,cung kỳ thánh đức dĩ lai lâm.ngưỡng vọng tôn nhan cj dám cách,kiền thân tố khẩn,, thệ đại đức, dĩ vô tư, cẩn bạchđan thành hai hồng chi hữu chuẩn,phàm tâm bất cách tuệ nhân giao trì, giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn trì tụng :
+ Dĩ thử lnh thanh thân triệu thỉnh
Nguyện kỳ hiển thánh tất giao văn
Ngưỡng bằng bí ngữ lục gia trì
Kim nhật kim thời lai giáng phó
Nam mô bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đa nga đá gia !( 3 lần )
Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính đệ tử kiên tương kiền thành nghinh thỉnh .
Nhất tâm phụng thỉnh di la hóa cảnh đản giáng sinh ư cực lạc tịnh bang tống ngựhuyền đo thủy củng ư ngọc kinh sơn thượng thi nhân bá đức rgượng đế hiển sinh, lợi vật an nhân hoàng thiên tư mệnh .
Cung duy linh thiên chí tôn Ngọc hoàng thượng đế, Thái thượng tam nguyên,tam phẩm tam quan, Đại đế Nam cực Bắc đẩu,Trường dinh tử vi đại đế,Tam thánh đế quân, Tứ phủ vạn linh, nhất thiết liệt vị uy linh thánh chúng.
Duy nguyện khúc thủy thiên nhân vạn lý chiếu lâm giáng phó đàn tràng chứng minh công đức .
Nhất tâm phụng thỉnh,Thiên trường tôn phái vương thất khoán thân an ấp thân phong thoái thủ phan vương chi lễ, sứ giả vi thiện biệt chuyển đông bình chi phong, thời, Giáp tý đầu sơ vận phùng ngữ bách dạ ứng thanh tiên nhất mông, thiên đàn thánh nhân,sát thất linh nguyên xuất nhập tôn ngô chi thao lược, khôi cương phọc tà hiện ngoạn cách lý chi đông danh duy vân phù bẩm chi đặc thù. hậu giác nguyên chi hữu tự, báo bản bách thế bất vong Dực đức danh nhân thiên thu bất nhị. Cung duy trần triều khải thánh hiển hoàng khâm minh đại vương tị tiền .
Duy nguyện đằng vân giá võ giáng phó hương duyên chứng minh công đức !
(Còn tiếp )

Không có nhận xét nào: