Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Khoa cúng

Lời nói đầu.

Từ đời thượng cổ, các bậc tiền bối đã để lại cho chúng ta nhiều kinh sách quý giá. Một trong muôn ngàn cuốn sách quý đó là cuốn " Khoa cúng tổng hợp ". Các bậc tiền bối đã hiểu được tâm tư của chúng sinh,trong các việc hàng ngày cần cung kính tâm niệm để cầu mong công việc dược trôi chảy , tìm may tránh rủi... nên đã soạn sa các bài ( Khoa ) cúng tùy từng công việc để chúng ta thành tâm lễ niệm.!

Nay tôi sưu tầm được cuốn " Khoa cúng Tổng hợp " của Dịch Giả Sa môn Bảo Tịnh được Giáo hội Phật giáo Việt nam cho ấn hành, xin chép lên đây để quý hữu cùng tham khảo, làm cẩm nang để lế niệm khi có việc hàng ngày.Nam mô hộ pháp chư thiện Bồ tát ! Tác đại chứng minh.

Khoa cúng Trần triều

* Hương Phụng hiến : Cúng dâng Trần triều thánh anh linh, đệ tử kiến tương hương phụng hiến, cung kỳ uy đức giáng hương duyên,

khẩn thiết lễ thành thỉnh nguyện.

Nguyện thùy phúc lộc vĩnh thiên niên

Nam mô hương vân cát Bồ tát ma ha tát ( 3 biến )

* Thiết dĩ hương hoa đấu thể, đăng chúc giao huy, lụ bài biện, chi phật nghiêm, khủng vãng lai chi uế trược. Tư bằng pháp thủy tiêu sái đàn tràng, giao hữu tịnh uế chân ngôn cẩn dương trì tụng .

- Bích thủy uyển chung hàm tố nguyệt

Lục đương chi tán tận trân châu

- Kim tương nhất trích sái đàn tràng

Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh.

* Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ ( 3 biến )

Nam mô Thanh lương địa Bồ tát ma ha tát ( 3 biến )

* Thiết dĩ chân hương tài nhiệt, cảm thông thanh đức dĩ giao văn, tín lễ cung trần, ngưỡng hà thân quang nhi động giám,dĩ kim phần hương hiền thành nghinh thỉnh. Trần triều hiển thánh nhất thiết uy linh, tất chượng chân hương , động thùy chiếu giám !

Cẩn tấu! Việt nam quốc,.................Tỉnh.........................huyện....................xã...................Thôn( Địa chỉ )

Mông ân đệ tử : ....................................( tên ) phao sinh nhân thế, cửu thác thánh môn hân chiêm lợi vật chi nhân, quảng tế quán sinh chi trạch, ngưỡng tài bồi trung hậu, chúc hương hoa kiền cúng chi sích lễ vu phàm dân, tài nhi tiến bạt. Giáo hưữ nhiên hương cẩn dương trì tụng:

- Dục đạt thánh vương thân lễ thỉnh

Tiên bằng ngũ phận bảo hương yên

Nguyện văn tẩu nghệ vi phu trần

Phổ vị phàm tinh lai giáng phó.

* Nam mô Tam mẫu đá một đà Lẫm án phạ nhật, địa tra sa hạ ( 3 biến )

( còn tiếp )

Không có nhận xét nào: